Кратък фирмен профил

Инермат АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Иван Азманов 6, кв. Индустриален
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123015603
Капитал (лв.): 3 263 669
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 03.06.2019  Предстоящо - 27.08.2020 
Предмет на дейност: Производство и пласмент на инертни материали - пясък и чакъл за бетонни и пътни настилки, пробивно-взривни работи, транспортни услуги, търговия, внос, износ и маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
25.07.2019: Свитото строителство прекрати две концесии за добив на...
07.06.2012: Още четири фирми ще проучват подземни богатства у нас...
02.07.2010: Старозагорският окръжен съд на сонование чл. 6 във връзка с чл....
22.04.2010: Инермат АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
18.05.2009: Инермат АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
18.05.2009: Инермат АД - Стара Загора свиква общо събрание на акционерите...
18.05.2009: Инермат АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
05.03.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.06.2007: Съветът на директорите на “Инермат” - АД, Стара Загора, свиква...
13.06.2007: Приватизираното през 1996 г. Инермат АД ще излезе на фондовата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 478 пъти
[2016: 595, 2015: 108, 2014: 67, 2013: 135, 2012: 298, 2011: 122, ... ]