Кратък фирмен профил

Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
р-н Аспарухово, Островна зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103036629
Капитал (лв.): 586 642
 
 
 

Отрасъл: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.05.2019 
Предмет на дейност: Кораборемонт и свързаните с него вътрешно и външноикономически посреднически дейности в страната и чужбина; инвестиционна и инженерингова дейност; научно-развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри.
 


Новини

  стр. 1 / 49   стр.    
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
29.10.2019: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
11.09.2019: II. Преразглеждане на базата на BGBX40 Изваждат се следните...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
29.07.2019: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
29.07.2019: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
27.06.2019: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Във връзка с...
20.05.2019: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) На проведено...
17.05.2019: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) На проведено на...
25.04.2019: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 383 пъти
[2016: 1 281, 2015: 289, 2014: 169, 2013: 338, 2012: 905, 2011: 866, ... ]