Кратък фирмен профил

Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
р-н Аспарухово, Островна зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103036629
Капитал (лв.): 586 642
 
 
 

Отрасъл: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2020  Предстоящо - 26.05.2021 
Предмет на дейност: Кораборемонт и свързаните с него вътрешно и външноикономически посреднически дейности в страната и чужбина; инвестиционна и инженерингова дейност; научно-развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри.
 


Новини

  стр. 1 / 53   стр.    
09.04.2021: "КРЗ Одесос" предлага над 3 пъти по-висок дивидент до 7 лв. на...
07.04.2021: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) Кораборемонтен...
07.04.2021: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) Кораборемонтен...
30.03.2021: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) Уведомление относно...
29.03.2021: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) Кораборемонтен...
29.03.2021: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) Уведомление относно...
09.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
27.01.2021: Кораборемонтът е в силна зависимост от пазара за морски...
27.01.2021: Кораборемонтът е в силна зависимост от пазара за морски...
27.01.2021: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) Кораборемонтен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 001 пъти
[2016: 1 899, 2015: 289, 2014: 169, 2013: 338, 2012: 905, 2011: 866, ... ]