Кратък фирмен профил

Котлостроене АД - София


Контакти

София, 1220
ул. История Славянобългарска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121117602
Капитал (лв.): 237 588
 
 
 

Отрасъл: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.09.2020  Предстоящо - 05.05.2021 
Предмет на дейност: Производство и монтаж на парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане, газоплътни тръбни, мембранни панели, горещо щамповани дъна, елиптичен и сферичен профил, метални конструкции, производство и монтаж на технологично оборудване, инженерингова, транспортна и ремонтна дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионна и лизингова дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, машини и съоръжения, както и всякакви дейности и сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
01.04.2021: Котлостроене АД-София (KOTL) Котлостроене АД-София публикува...
31.03.2021: Котлостроене АД-София (KOTL) Котлостроене АД-София представи...
31.03.2021: Котлостроене АД-София (KOTL) Котлостроене АД-София (KOTL)...
11.03.2021: Собствениците на 0,75% от акциите на „Котлостроене“ приеха...
15.02.2021: Мениджърските акции в „Котлостроене“ биха генерирали 14-кратна...
11.02.2021: Котлостроене АД-София (4KS) В БФБ-София АД е постъпило...
11.02.2021: Котлостроене АД-София (4KS) Съобщение относно търгово...
09.02.2021: Подготвя се бягство от борсата на още една фирма След един...
02.02.2021: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
31.01.2021: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 440 пъти
[2016: 901, 2015: 138, 2014: 79, 2013: 158, 2012: 374, 2011: 480, ... ]