Кратък фирмен профил

Котлостроене АД - София


Контакти

София, 1220
ул. История Славянобългарска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121117602
Капитал (лв.): 237 588
 
 
 

Отрасъл: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.12.2019  Предстоящо - 04.09.2020 
Предмет на дейност: Производство и монтаж на парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане, газоплътни тръбни, мембранни панели, горещо щамповани дъна, елиптичен и сферичен профил, метални конструкции, производство и монтаж на технологично оборудване, инженерингова, транспортна и ремонтна дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионна и лизингова дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, машини и съоръжения, както и всякакви дейности и сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
03.08.2020: Котлостроене АД-София (4KS) В БФБ АД са постъпили материали за...
31.07.2020: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
30.07.2020: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
08.07.2020: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София публикува...
31.03.2020: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД публикува...
14.02.2020: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
31.01.2020: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
16.12.2019: Котлостроене АД-София (4KS) На проведено извънредно ОСА от...
11.11.2019: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
11.11.2019: Котлостроене АД-София (4KS) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 319 пъти
[2016: 780, 2015: 138, 2014: 79, 2013: 158, 2012: 374, 2011: 480, ... ]