Кратък фирмен профил

Иком (Пловдив) ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Васил Левски 150, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115010439
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и изчислителна техника
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Иком предлага съвременни решения за GPS проследяване (SmartTracker) и управление на автомобилния парк, както и множество специализирани хардуерни и софтуерни решения в областта на телематиката, информационната сигурност и мобилните приложения.
Иком разработи, усъвършенства, и вече налага на пазара продуктовата линия EuroGPS, чиито представител е SmartTracker – GPS проследяващи системи и GPS/GSM/GPRS системи за управление на автомобилния парк.Outsourcing.
Доставка и поддръжка на компютърни сисатеми, преносими компютри и софтуер за тях.
Офис оборудване и доставка на офис консумативи. Изграждане на СКС.
Предмет на дейност: Търговия и производство на компютри, офис техника и консумативи за тях, телекомуникационни услуги, производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

16.08.2019: АПИ регистрира четвърти доставчик на толуслуги Агенция „Пътна...
10.07.2019: АПИ подписа с още един доставчик на услуги за събиране на пътни...
02.10.2017: Две фирми продължават в търга за толсистемата, отстраняват...
01.03.2012: Предложение фирма Иком ООД да дари на Пловдив софтуер за система...
11.12.2006: Над 10 000 GPS устройства, обединени в система за контрол на...
03.11.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 522 пъти
[2016: 358, 2015: 19, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 101, 2011: 3, ... ]