Кратък фирмен профил

Чистота Искър АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Р езбарска No 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205615476
Капитал (лв.): 1 146 697
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на други отпадъци
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Събиране и извозване на битови отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, почистване на улични платна и други територии за обществено ползване, вкл. зимно и лятно улично почистване със собствена и наета механизация, изграждане, експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и след-експлоатационни грижи на депа, инсталации и съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците; управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците; експлоатация на обществени тоалетни, внос и износ, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, ремонт и сервизно обслужване на автокарна и специализирана комунална техника, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
15.07.2019: "Чистота Искър" вече е на загуба от близо 1 млн. лв....
28.06.2019: Фирмите на Гайтански останаха в сметопочистването на много други...
20.06.2019: Шефът на "Чистота Искър" е сменен, но договорът с Гайтански...
15.06.2018: Печалбите на Столичната община намалели с 10 млн. лв. за...
21.06.2017: ЦГМ удвои печалбата си През миналата година Центърът за градска...
30.01.2017: Столичният общински съвет отстрани шефката на общинското...
23.06.2016: Дълговете на столичния транспорт намаляват Задълженията на...
21.03.2016: Софийската община реши постепенно да изземе почистването на...
21.03.2016: Столичната община се връща в чистенето на града Софийската...
25.06.2015: 18-те търговски дружества под шапката на Столичния общински...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 960 пъти
[2016: 347, 2015: 92, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 315, 2011: 278, ... ]