Кратък фирмен профил

Атлас Ко ООД - София


Контакти

София, 1618
жк Славия, бл. 11, вх. 3, ет. 1, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831820997
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Предмет на дейност: Охранителна дейност на фирми и банки, осигуряване охрана на физически лица и материални ценности, извършване на фирмени и банкови инкаса, проектиране, изпълнение и експлоатация на системи за сигурност и охрана на обекти, външно- и вътрешнотърговска дейност, изграждане и експлоатация на фитнесцентрове.
 

29.11.2018: Въпреки че е на загуба от близо 270 млн. лв. за деветмесечието...
09.03.2016: Губещ държавен ТЕЦ даде поръчка за 30 млн. лв. на "Водстрой...
15.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
26.02.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.03.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.08.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 279 пъти
[2016: 171, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 1, ... ]