Кратък фирмен профил

Хидрострой АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Шандор Петьофи 13-15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103029862
Капитал (лв.): 10 700 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.02.2021  Предстоящо - 19.03.2021 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и ремонт на пътни обекти, аварийни, основни и текущи ремонти, ново строителство, реконструкция и рехабилитация, поддържане и зимно поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална пътна сигнализация; благоустрояване и озеленяване; изграждане, поддръжка и ремонт на пристанищна и летищна инфраструктури; проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на водопроводи, канализации, отводнителни канали, строителство на язовири, каскади, пречиствателни и помпени станции, тласкатели и други хидротехнически обекти; друга проектантска и инженерингова дейност в страната и в чужбина; производство и продажба на асфалтови смеси, бетон, бетонови и други изделия; производство и продажба на пътни знаци и указателни табели; производство и монтаж на метални изделия; всички видове услуги, с механизация, транспортни средства и друга помощно - спомагателна дейност, обществен превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; отдаване под наем на автомобили, други транспортни средства и плавателни съдове; строителство, ремонт, саниране и реставрация на сгради, покупко-продажба, отдаване под наем и други дейности с недвижими имоти.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
26.11.2020: „Баластриери“ е новият концесионер на находище...
30.07.2020: Дружество на "Хидрострой" ще прави нов обход на Бургас за 47.5...
17.06.2020: Срутище затвори за кратко прясно открития обходен път на...
06.02.2020: ДЗИ купи "Мол Варна" Застрахователната компания ДЗИ, част от...
06.02.2020: ДЗИ купи бившия Pfohe Mall във Варна за над 30 млн. лв. от...
03.02.2020: Големият хасковски строител АБ ще има нов...
11.01.2018: Едни и същи фирми кандидатстват за строителството на втора...
18.12.2017: КЗК одобри рекордно бързо сделката за "Мото-Пфое" За рекордно...
29.11.2017: "Пътстрой Бургас" получи концесия за добив на варовици край...
30.08.2017: "Хидрострой" взе поредна ВиК поръчка - във Видин за 18 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 022 пъти
[2016: 1 192, 2015: 250, 2014: 112, 2013: 224, 2012: 458, 2011: 272, ... ]