Кратък фирмен профил

Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс ООД - София


Контакти

София, 1124
ул. Янтра 3Б, ет. 1, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121266165
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Застрахователен брокер Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Застрахователно и презастрахователно посредничество, посредничество и търговско представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, комисионерска и рекламно-информационна дейност, агентство, дистрибуторство, туроператорска и туристическа агентска дейност, допълнителни туристически услуги, транспортна и спедиторска дейност, превоз на пътници и товари, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на магазинни мрежи и заведения за обществено хранене, търговия на едро и дребно, внос, износ, реекспорт, търговска реализация - консигнационна, оказионна и разносна търговия, сделки с интелектуална собственост, маркетингова и лизингова дейност, посредничество при сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, която ще се осъществява в страната и в чужбина без ограничение.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.11.2020: Полският застраховател "Унилинк" С.А. иска да купи "Ай енд Джи...
29.05.2020: Отличиха най-добрите компании в застрахователния сектор у нас за...
22.11.2019: На заседанието си на 21.11.2019 г. КФН реши: 1. Вписва...
18.02.2019: Застрахователните брокери са заработили 251,8 млн. лв. през 2018...
15.08.2017: Приходите на брокерите в застраховането растат с 10% за...
26.08.2016: Трите най-големи застрахователни брокера в страната са...
23.02.2016: Най-големите застрахователни брокери в страната Ес Ди Ай Груп и...
07.10.2014: Осем застрахователни брокера с по над 10 млн. премиен...
03.04.2014: Десетте най-големи застрахователни брокера у нас са реализирали...
12.11.2013: Двадесетте най-големи застрахователни брокери у нас контролират...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 522 пъти
[2016: 257, 2015: 29, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 148, 2011: 13, ... ]