Кратък фирмен профил

Карол Капитал Мениджмънт ЕАД - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131134055
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Управляващо дружество
Предмет на дейност: Дружеството извършва по занятие: а/ управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: 1. управление на инвестициите; 2. администратиране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност: 3. маркетингови услуги. б/ предоставяне на следните допълнителни услуги: управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, вкл. такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно книжа.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
04.10.2018: Българската финансова компания "Карол Капитал" разширява бизнеса...
11.01.2018: Фондовете на "Карол КМ" за Източна Европа с висока...
11.01.2018: Фондовете на "Карол КМ" за Източна Европа с висока...
11.11.2015: Кои 349 лица са участвали в IPO-то на Сирма груп холдинг В...
26.08.2015: Георги Георгиев: Спадът на борсите не е изненада и беше въпрос...
08.04.2014: Прогнозират скок на борсата с 55% Скок на акциите на Българска...
05.02.2014: "Карол": Борсите в България и Румъния ще растат Положително...
04.02.2014: Българските индустриални компании продължават да работят при...
07.01.2014: „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД уведомява, че считано от 2.1.2014...
07.10.2013: "Адванс Инвест" се превърна в договорен фонд От вчера (3...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 198 пъти
[2016: 203, 2015: 68, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 308, 2011: 129, ... ]