Кратък фирмен профил

ВЕЦ Своге АД - София


Контакти

София, 1680
ул. Ястребец No 9, бл. 2, вх. б, ет. 1, ап. ателие 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201307919
Капитал (лв.): 50 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Продукти и услуги:
Проектиране и изграждане нd енергийни обекти
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане и експлоатация на водноелектрически централи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
25.01.2021: ЕБВР предоставя заем от 17,5 млн. евро за българския оператор...
25.01.2021: Френската Akuo Energy подготвя покупката на ВЕЦ...
20.01.2021: Покрай замърсяването на Искър София получи пари за...
11.11.2019: Разследват в Италия източване на 40 млн. евро от вецове у...
17.10.2019: Сигнал до пpокypатypата в Бългаpия и в Италия за източване на...
17.10.2019: В България и Италия разследват източване на 40 млн. евро от...
21.03.2017: Oбщина Своге може да изгуби дела си във ВЕЦ "Своге" или да го...
02.09.2016: Една от големите италиански инвестиции в сферата на енергетиката...
31.07.2015: НЕК плаща на екоцентрали фантоми НЕК плаща на ВЕИ фантоми....
13.11.2012: Опасните ВЕЦ? Международната природозащитна организация WWF е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 872 пъти
[2016: 273, 2015: 43, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 209, 2011: 51, ... ]