Кратък фирмен профил

Пътстроймонтаж ООД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Добруджа 1, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 828013901
Капитал (лв.): 622 220
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и поддържане на селскостопански пътища, улици и пътища от националната пътна мрежа, изпълнение на всякакъв вид земни работи, проектиране, изпълнение и поддържане на обекти от ниското строителство, канализационни комуникации, пътни съоръжения и др., производство и търговия с инертни материали, асфалто-бетонни смеси, бетонови изделия, разтвори и др., лабораторни изпитания на строителни материали, експлоатация, поддържане и ремонт на строителна механизация и автотранспорт, строително-технологични и транспортни услуги със специализирана механизация и автотранспорт, автосервизни услуги, търговска дейност със стоки и суровини, развойна и посредническа дейност. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг, отдаване под наем на техника, площи и сгради, участие в приватизационни сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.04.2019: Строителната "Пътперфект Т" иска да купи друг строител от...
05.02.2010: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.09.2008: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.04.2008: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.07.2007: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.01.2006: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.05.2005: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.10.2004: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.10.2001: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.04.2000: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 565 пъти
[2016: 217, 2015: 27, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 102, 2011: 42, ... ]