Кратък фирмен профил

ПВБ Пауър България АД - София


Контакти

София, 1680
ул. Ястребец No 9, бл. 2, вх. б, ет. 1, ап. ателие 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131140298
Капитал (лв.): 60 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 23.02.2012 
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане, експлоатация и поддържане на водноелектрически централи, производство, пренос и разпределение на енергия (след получаване на необходимите разрешения и лицензии за това), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
11.11.2019: Разследват в Италия източване на 40 млн. евро от вецове у...
17.10.2019: В България и Италия разследват източване на 40 млн. евро от...
17.10.2019: Сигнал до пpокypатypата в Бългаpия и в Италия за източване на...
02.09.2016: Една от големите италиански инвестиции в сферата на енергетиката...
08.11.2013: Кандидат без опит и партньори поиска енергийната...
13.11.2012: Опасните ВЕЦ? Международната природозащитна организация WWF е...
24.03.2011: Българското поделение на италианската PVB Power ще строи 7 малки...
09.12.2009: Победителите в най-новия конкурс на в. Пари - Успешният екип -...
10.01.2009: Петролвилла България АД - София свиква Извънредно общо събрание...
18.11.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 686 пъти
[2016: 281, 2015: 33, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 155, 2011: 46, ... ]