Кратък фирмен профил

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
ул. Антим I 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131148642
Капитал (лв.): 35 706 593
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.06.2022  Предстоящо - 09.02.2023 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях с цел представянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 58   стр.    
30.01.2023: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) Прайм Пропърти БГ...
23.01.2023: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) Прайм Пропърти БГ АДСИЦ...
10.01.2023: "Прайм Пропърти БГ" купува терен за строителство на складова...
10.01.2023: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) Прайм Пропърти БГ...
01.12.2022: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) Прайм Пропърти БГ...
28.11.2022: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) Уведомление от Победа АД,...
18.11.2022: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
16.11.2022: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) Уведомление от Победа АД,...
16.11.2022: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG) В БФБ АД е постъпило...
16.11.2022: "Победа" е увеличило до 0,66 лева предлаганата цена за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 519 пъти
[2016: 2 321, 2015: 208, 2014: 124, 2013: 248, 2012: 550, 2011: 533, ... ]