Кратък фирмен профил

Групама Животозастраховане ЕАД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 47 А, бл. В, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131272330
Капитал (лв.): 7 400 000
 
 
 

Отрасъл: Застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 20.03.2008 
Предмет на дейност: застраховка "живот и рента"; допълнителна застраховка; застраховка "злополука"; женитбена и детска застраховка; застраховка "живот", свързана с инвестиционен фонд.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
18.05.2020: КФН отписва НУРТС като емитент на ценни книжа Комисията за...
02.01.2020: Големите застрахователи имат 90.5% от общия брутен премиен...
25.11.2019: Общо 645 застрахователи от ЕС имат разрешение да работят в...
01.11.2019: "Групама Животозастраховане" ЕАД придоби ЗАД "Експрес...
01.11.2019: „Групама“ придоби „Експрес Животозастраховане“ „Групама...
01.11.2019: „Групама Животозастраховане“ ЕАД придоби ЗАД „Експрес...
28.10.2019: И надзорно "да" за сделката между "Групама" и "Експрес...
19.07.2019: КФН ще оценява сделката между "Групама Животозастраховане" и ЗД...
12.07.2019: Groupama удвоява позиции в застраховането с придобиване на...
11.07.2019: "Групама" купува "Сожелайф" от Банка ДСК и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 576 пъти
[2016: 298, 2015: 32, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 99, 2011: 19, ... ]