Кратък фирмен профил

Групама Животозастраховане ЕАД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 47 А, бл. В, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131272330
Капитал (лв.): 7 400 000
 
 
 

Отрасъл: Застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 20.03.2008 
Предмет на дейност: застраховка "живот и рента"; допълнителна застраховка; застраховка "злополука"; женитбена и детска застраховка; застраховка "живот", свързана с инвестиционен фонд.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
19.07.2019: КФН ще оценява сделката между "Групама Животозастраховане" и ЗД...
12.07.2019: Groupama удвоява позиции в застраховането с придобиване на...
11.07.2019: "Групама" купува "Сожелайф" от Банка ДСК и...
01.10.2018: "Групама" с нов член на Съвета на директорите Комисията за...
04.10.2017: КФН вписа емисия акции на Велграф Асет Мениджмънт На...
25.07.2017: Акционерите на Групама ще преструктурират българската си...
15.09.2016: Животозастрахователите отчитат близо 230 млн. лева брутоприходи...
28.07.2015: Британска компания и американски фонд купиха...
29.05.2014: Новият офис на „Групама“ се намира на кръстовището на бул....
18.05.2012: Застрахователната компания ДЗИ беше отличена като най-успешното...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 430 пъти
[2016: 152, 2015: 32, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 99, 2011: 19, ... ]