Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.05.2023 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 


Новини

  стр. 1 / 176   стр.    
05.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
05.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
16.11.2023: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Адванс Терафонд публикува...
13.11.2023: „Адванс Терафонд“ не е подписвало предварителни договори за...
30.10.2023: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Адванс Терафонд АДСИЦ-София...
18.10.2023: "Адванс Терафонд" е събрало близо две трети от рентите в края на...
18.10.2023: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Адванс Терафонд АДСИЦ...
19.09.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
18.09.2023: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (ATER) Адванс Терафонд АДСИЦ...
12.09.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 083 пъти
[2016: 5 229, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]