Кратък фирмен профил

Изипей АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Иван Вазов 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131344648
Капитал (лв.): 1 400 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности по разработване на софтуер
Общи събрания: Последно - 01.12.2009 
Предмет на дейност: Дружеството осъществява дейност като дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи на основание издаден лиценз от БНБ. Съгласно обхвата на лиценза дружеството има право да издава, разпространява и изкупува обратно електронни пари, както и да предоставя като допълнителна дейност по смисъла на чл. 42, ал.1, т.1 от ЗПУПС платежни услуги по чл.4, т.1,2,3,5,6,7 и 8 от ЗПУПС, а именно: 1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка; 2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка; 3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги: а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити; б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти; в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи; 4. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти; 5. изпълнение на налични парични преводи; 6. услуги по иницииране на плащаниe; 7. услуги по предоставяне на информация за сметка; Дружеството предоставя оперативни и тясно свързани с платежните услуги спомагателни услуги като: осигуряване изпълнението на платежни операции, обмяна на валута, съхранение на документи, свързани с платежните услуги, съхранение и обработка на данни. Извършване на дейност като оператор на платежна система с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност на сетълмента. Дружеството предоставя и услугата „пощенски парични преводи“, за извършването на която е лицензирано от КРС по реда на Закона за пощенските услуги. Дружеството извършва и друга търговска дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
06.02.2019: АПИ се оправда със Световната банка за скандалните 7% за...
04.02.2019: Частният монополист на електронните винетки Началото на...
29.10.2018: БНБ издаде лицензи на „Изи Пеймънт Сървисиз“ и „Изипей“ АД...
18.03.2016: Easypay ще предлага безплатна карта за теглене на паричен превод...
24.07.2015: Тотализаторът най-после ще продава лотарийни билети и в...
11.02.2015: Любителите на новите технологии вече могат да плащат местния си...
27.11.2014: Платформата за е-търговия Kaymu навлиза в България Платформата...
10.04.2014: Върховният административен съд (ВАС) е отправил запитване до...
04.01.2013: С 400 по-малко ще са местата, откъдето шофьорите ще могат да...
21.08.2012: Тексим банк готви увеличение на капитала Тексим банк...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 676 пъти
[2016: 370, 2015: 27, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 118, 2011: 28, ... ]