Кратък фирмен профил

Си инвестмънт АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Асен Йорданов 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115875005
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Общи събрания: Последно - 30.11.2016 
Предмет на дейност: Предпроектни проучвания, проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти, вкл. за изграждането и подобряване на съществуващи сгради, пътища, транспортни терминали и комуникационни връзки; промишлено строителство, изграждане, подобряване и експлоатация на промишлени и складови сгради; благоустройствени мероприятия, вкл. сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване; рекламно-консултантска дейност, свързана с изграждане на индустриални и инфраструктурни обекти; посредничество и представителство, издателска дейност; консултантска дейност, в т.ч. проучване и разработване на политики в областта, касаеща индустриалните зони; обучение, квалификаия и преквалификация на кадри за индустрията, търговията и селското стопанство, и както и всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от закона.
 

01.09.2017: Комплексът „Каменица” в Пловдив ще бъде готов 2023 г. Две фирми...
14.06.2010: Сиенит Агро АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
30.03.2009: Сиенит Агро АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
09.12.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.08.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 602 пъти
[2016: 324, 2015: 16, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 115, 2011: 32, ... ]