Кратък фирмен профил

Трейс груп холд АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Никола Образописов 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123682269
Капитал (лв.): 24 200 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2019 
Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация и основни ремонти на пътища, пътни съоръжения, съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) и пътна инфраструктура; проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, вкл. ниско, средно и високо застрояване; основно и допълващо застрояване; строителни и монтажни работи за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения; хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и вътрешни инсталации на сгради; на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; на преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; на железопътни линии и самолетни писти /ново строителство, основен ремонт и рехабилитация/; на метростанции; на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; всякакви видове строително-монтажни работи; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).
 


Новини

  стр. 1 / 151   стр.    
10.10.2019: 797 млн. лв. отпуска правителството на регионалното министерство...
08.10.2019: Търгове на "ВиК Смолян" за 70 млн. лв. привлякоха големите...
01.10.2019: Тръгна делото срещу Евгени Крусев заради ремонта на...
30.09.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Уведомление от Дружеството...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
11.09.2019: IV. Преразглеждане на базата на BGTR30 Изваждат се следните...
02.09.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс груп холд АД-София ...
27.08.2019: Трейс груп холд АД-София...
14.08.2019: Добре познатите строителни фирми в надпревара за свежи 460 млн....
06.08.2019: Трейс груп холд АД-София (T57) Уведомление относно пробразуване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 007 пъти
[2016: 1 782, 2015: 662, 2014: 383, 2013: 766, 2012: 1 735, 2011: 1 076, ... ]