Кратък фирмен профил

Спиди АД - София


Контакти

София, 1138
ТЦ Боила, ул. Самоковско шосе 2Л
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131371780
Капитал (лв.): 5 377 619
 
 
 

Отрасъл: Куриерска дейност, различна от тази на националната поща
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 22.06.2020 
Предмет на дейност: Предоставяне на куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, вътрешен и международен транспорт, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, дейност като застрахователен агент, всякакви други дейности, незабранени със закон, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
03.08.2020: Тласъкът на онлайн търговията заради коронакризата подкрепя...
03.08.2020: Спиди АД-София (0SP) Спиди АД-София представи тримесечен...
24.06.2020: Спиди АД-София (0SP) На проведено на 22.06.2020 г. ОСА на Спиди...
24.06.2020: „Спиди“ ще изплаща дивидента за 2019 г. на два транша Общото...
24.06.2020: Спиди АД-София (0SP) На проведено редовно ОСА от 22.06.2020 г....
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
10.06.2020: Спиди АД-София (0SP) Спиди Груп АД и ГеоПост СА удължават срока...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
02.06.2020: Спиди АД-София (0SP) Спиди АД-София представи тримесечен...
26.05.2020: Спиди АД-София (0SP) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 348 пъти
[2016: 1 771, 2015: 390, 2014: 166, 2013: 332, 2012: 1 063, 2011: 186, ... ]