Кратък фирмен профил

Евролийз Ауто ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб - сграда Авто Юнион Център 43, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131289899
Капитал (лв.): 20 000 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 08.03.2016 
Предмет на дейност: Придобиване на автотранспортни средства, на машини, съоръжения и оборудване, както и на всякакви други движими и недвижими вещи и предоставянето им впоследствие чрез всички видове лизингови сделки (вкл. посредством директен и индиректен лизинг, сублизинг, финансов и оперативен лизинг, лизинг за подпомагане на продавача, сделки от типа "лийз бек" и др.) на крайни потребители, всички обслужващи дейности, свързани с договорите за лизинг, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, търговия с всички допустими от закона стоки, всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
20.09.2019: България вече не е вторият най-голям акционер в Международната...
12.08.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ АД е постъпил доклад по...
01.08.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Евролийз Ауто ЕАД-София ...
31.07.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Евролийз Ауто ЕАД-София...
29.07.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Уведомление от Евролийз Ауто...
18.07.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
18.07.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
20.05.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ АД е постъпил доклад по...
20.05.2019: “Еврохолд” - екслузивният купувач на ЧЕЗ у нас, с бизнес в 12...
03.05.2019: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Извършено лихвено и главнично...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 361 пъти
[2016: 513, 2015: 113, 2014: 133, 2013: 266, 2012: 470, 2011: 285, ... ]