Кратък фирмен профил

Летище София ЕАД - София


Контакти

София, 1540
бул. Христофор Колумб 1, Аерогара София,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121023551
Капитал (лв.): 5 394 668
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 16.06.2016 
Предмет на дейност: Летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна и външна търговия, подготовка и квалификация на кадри и всякаква друга дейност, незабранена със закон, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа агентска дейност, обмяна на валута.
 


Новини

  стр. 1 / 103   стр.    
19.07.2018: Депутатите отхвърлиха проекта на БСП за прекратяване на...
12.07.2018: БСП написа Закон за забрана на концесията на летище София....
06.07.2018: Концесионерът на летище София ще може да си осигури приходи от...
05.07.2018: Кабинетът спасява БДЖ с безлихвен заем "Холдинг БДЖ" получава...
02.07.2018: Искат от концесионера на летище София нов терминал В условията...
02.07.2018: 600 млн. евро инвестиции се искат от концесионера на "Летище...
29.06.2018: БДЖ ще спасява централата си с парите от концесията на летище...
28.06.2018: Кабинетът започва втори опит за концесия на "Летище...
28.06.2018: Рестарт на два големи проекта - АЕЦ “Белене” и концесията на...
07.06.2018: Кабинетът се готви да изплати целия дълг на БДЖ към...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 363 пъти
[2016: 852, 2015: 469, 2014: 212, 2013: 424, 2012: 956, 2011: 789, ... ]