Кратък фирмен профил

Летище София ЕАД - София


Контакти

София, 1540
бул. Христофор Колумб 1, Аерогара София,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121023551
Капитал (лв.): 5 394 668
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 16.06.2016 
Предмет на дейност: Летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна и външна търговия, подготовка и квалификация на кадри и всякаква друга дейност, незабранена със закон, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа агентска дейност, обмяна на валута.
 


Новини

  стр. 1 / 108   стр.    
09.08.2019: Пазарът на логистични имоти в София отбелязва второ поредно...
30.07.2019: Още две жалби срещу избора на концесионер на летище София И...
29.07.2019: Две фирми обжалват концесията на "Летище София" Две жалби са...
18.07.2019: Не най-добрата оферта спечели летище София Френско-германският...
18.07.2019: Консорциум "Соф Кънект" взима летище София на концесия...
06.06.2019: Увеличава се таксата за прелитане над България Правителството...
23.05.2019: Предлагат ни нов стадион към летището Изграждане на нов...
23.05.2019: Кандидат концесионер на Летище София иска да строи и нов...
13.05.2019: 100% френска била офертата за летище София на Aeroport de Paris...
13.05.2019: Experian откри новата си офис сграда в София Софтуерната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 929 пъти
[2016: 1 418, 2015: 469, 2014: 212, 2013: 424, 2012: 956, 2011: 789, ... ]