Кратък фирмен профил

Етк ООД - София


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 1, бл. 43, вх.10, ап. 154
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130534203
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Предмет на дейност: Проектиране, производство, монтаж и поддръжка на средства за организация, контрол и безопасност на движението - вертикална, хоризонтална и светлинна сигнализация и микропроцесорни контролери за управление и диагностика; проектиране, производство, монтаж и поддръжка на улично, интериорно и декоративно осветление; изкупуване, преработка и реализация на електронна техника; изработка на програмно осигуряване; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети; консултантски услуги по разработка, внедряване, одитиране и поддържане на системи за управление; образователни услуги; рекламни услуги; предпечатна подготовка, преводаческа и издателска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство; автотранспортна и външнотърговска дейност и всички други видове стопанска дейност, които не са забранени със закон.
 

20.03.2019: Две са офертите за интелигентната система на магистрала...
25.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 264 пъти
[2016: 55, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 27, ... ]