Кратък фирмен профил

Аркадия Сървис АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Павлово, ул. Вихрен 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200284093
Капитал (лв.): 103 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 29.01.2013 
Предмет на дейност: Производство и търговия с енергоносители, електроенергия, петрол, петролни продукти и деривати и др., вътрешен и международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия с всички разрешени стоки във всички разрешени форми, всяка друга дейност, за която нямя законова забрана.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.12.2017: Фирмата, сочена за купувач на ЧЕЗ, отстранена от пазара на ток...
04.12.2017: Длъжниците към НЕК станаха 16, поне трима доставчици на ток са...
09.01.2015: Кризата в енергийния сектор, която се задълбочава все повече в...
27.04.2010: Аркадия Сървис АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.06.2009: Аркадия Сървис АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
20.06.2009: Аркадия Сървис АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.08.2008: Аркадия Сървис АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
07.08.2008: Аркадия Сървис АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
05.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 830 пъти
[2016: 288, 2015: 59, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 210, 2011: 41, ... ]