Кратък фирмен профил

Статис АД - София


Контакти

София, 1463
пл. “България” 1, НДК, зала12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833172830
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Радио и телевизионна дейност
Общи събрания: Последно - 17.09.2009 
Предмет на дейност: Сделки с интелектуална собственост и с обекти на авторското право, подготовка и разпространение на телевизионни програми и радио програми /след лиценз/; представителство и посредничество на чуждестранни фирми; предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги с добавена стойност /след лиценз/; маркетинг; консултации и друга дейност, която не е забранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
22.10.2019: Телевизията на Слави тръгва на 4 ноември Тeлeвизиятa 7/8 тръгвa...
18.10.2019: Слави Трифонов си осигури национален ефир чрез покупката на...
22.10.2009: Статис АД - Стара Загора свиква Извънредно общо събрание на...
08.06.2009: Статис АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
01.06.2009: Статис АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
28.08.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.05.2006: Съветът на директорите на "Статис" - АД,Стара Загора, на...
18.11.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
30.12.2003: Съветът на директорите на "Статист" - АД, Стара Загора, на...
28.01.2003: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 267 пъти
[2016: 66, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 64, 2011: 23, ... ]