Кратък фирмен профил

Чез Електро България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк БЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175133827
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия Публично дружество
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия и всяка друга дейност, незабранена от закона и/или лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
07.10.2019: ЧЕЗ ще запази българските си активи, ако властите блокират...
04.10.2019: КЗК започна проверка на сделката за активите на ЧЕЗ в...
04.10.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) В БФБ АД е получено следното...
26.07.2019: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
02.07.2019: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) На проведено редовно ОСА от...
21.06.2019: "Еврохолд" купува бизнеса на ЧЕЗ у нас за 335 млн....
21.06.2019: Еврохолд подписа договор за покупката на ЧЕЗ Най-големият...
21.06.2019: "Еврохолд" се договори с CEZ да купи бизнеса й в България за 335...
20.05.2019: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) В БФБ АД са постъпили...
20.05.2019: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 309 пъти
[2016: 1 188, 2015: 190, 2014: 158, 2013: 316, 2012: 776, 2011: 524, ... ]