Кратък фирмен профил

Чез Електро България АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 159, бл. БенчМарк БЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175133827
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия Публично дружество
Общи събрания: Последно - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия и всяка друга дейност, незабранена от закона и/или лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 37   стр.    
20.07.2018: Комисията за конкуренция забрани на "Инерком" да придобие...
20.07.2018: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването...
03.07.2018: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) На проведено редовно ОСА от...
28.06.2018: ЕРП-тата започват извънреден отчет на тока Две от енергийните...
27.06.2018: КЗК започна да разглежда сделката за ЧЕЗ Комисията за защита...
31.05.2018: Токът и топлоенергията се очаква да поскъпнат от 1 юли. Цената...
28.05.2018: Токът ще поскъпне средно с 1.89% според изчисленията на...
25.05.2018: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) ЧЕЗ Електро България...
23.05.2018: ЧЕЗ Електро България АД-София (1CZ) В БФБ-София АД са постъпили...
21.05.2018: ЧЕЗ получи награда за зелена компания „ЧЕЗ Електро България“ е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 801 пъти
[2016: 680, 2015: 190, 2014: 158, 2013: 316, 2012: 776, 2011: 524, ... ]