Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 77 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 121   стр.    
04.01.2019: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През декември 2018...
13.12.2018: "Индустриален холдинг България" АД отчита 4-кратен ръст на...
04.12.2018: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
04.12.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През ноември 2018...
02.11.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През октомври 2018...
02.10.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През септември...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
12.09.2018: В резултат на проверката по т.13 от Приложение 1 е установено,...
04.09.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През август 2018...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 591 пъти
[2016: 1 159, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]