Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 107 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.08.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 127   стр.    
05.04.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През март 2021 г.,...
26.03.2021: Завод в Нова Загора сам ще си произвежда 90% от нужния ток чрез...
23.03.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
02.03.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През февруари 2021...
02.02.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През януари 2021...
05.01.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През декември 2020...
11.12.2020: Кораб на "Индустриален холдинг България" е арестуван в...
07.12.2020: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През ноември 2020...
03.12.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
26.11.2020: "ИХ България" с 8 млн. лв. консолидирана загуба след обезценки и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 673 пъти
[2016: 2 241, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]