Кратък фирмен профил

Холдинг Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103249584
Капитал (лв.): 5 235 900
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2017  Предстоящо - 23.02.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, производство на стоки и услуги, търговска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 


Новини

  стр. 1 / 58   стр.    
14.02.2018: Днес стартира търговията с още 4 борсово търгувани фонда на...
05.02.2018: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) На 01.02.2018...
30.01.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
30.01.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
24.01.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) На 19.01.2018 г., вписано в...
23.01.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
17.01.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) В БФБ-София АД са постъпили...
21.12.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
15.12.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Получено уведомление по чл.19...
13.12.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) Уведомление за изплатени лихви по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 073 пъти
[2016: 663, 2015: 315, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 998, 2011: 712, ... ]