Кратък фирмен профил

Новера АД - София


Контакти

София, 1463
ул. Хан Аспарух 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175108724
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 13.07.2009 
Предмет на дейност: Покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска дейност, внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
20.08.2019: Оаибчме те и вгинаи ще бмеъде до тебе Балгродиам ти за всчико и...
04.02.2014: Бившият концесионер по чистотата в София "Новера" съди...
21.03.2013: Спорът между ексчистача на София “Новера” и държавата за 57 млн....
04.03.2013: "Новера" бе собственост на фонда "Икуест", който купи за 42 млн....
04.02.2013: България ще трябва да плати 57 милиона евро на фондовете...
21.06.2010: Заради прекратяването на концесията с Вълка в София в момента...
16.12.2009: Инвестиционният фонд "Екуест" е подал иск срещу България заради...
15.09.2009: Дирекция "Инспекция по труда" в София е съставила актове на...
19.08.2009: Новера АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
04.08.2009: Старите контейнери за боклук в софийските райони "Лозенец" и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 890 пъти
[2016: 216, 2015: 37, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 171, 2011: 307, ... ]