Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.04.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 181   стр.    
10.05.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл. 19, пар. 3...
07.05.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление относно одобрен...
07.05.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Еврохолд България АД-София...
05.05.2021: J.P. Morgan ще доведе сделката Еврохолд - ЧЕЗ до финалната...
29.04.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3...
28.04.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Еврохолд България АД-София...
27.04.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Еврохолд възложи на J.P....
27.04.2021: "Еврохолд България" нае J.P. Morgan да структурира заем за...
23.04.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3...
19.04.2021: Българската „Телелинк“ готви експанзия в САЩ и Германия След...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 368 пъти
[2016: 3 047, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]