Кратък фирмен профил

Сила Холдинг АД - София


Контакти

София, 1680
бул."България" No 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112100237
Капитал (лв.): 36 852 997
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.12.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
14.02.2018: Днес стартира търговията с още 4 борсово търгувани фонда на...
19.12.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) На проведено извънредно ОСА...
06.12.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
05.12.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
04.12.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) Дружеството уведомява за...
27.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) Във връзка с настъпване на...
27.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) Във връзка с настъпване на...
17.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) В БФБ-София АД е постъпил...
16.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) В БФБ-София АД е постъпило...
10.11.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 455 пъти
[2016: 385, 2015: 242, 2014: 167, 2013: 335, 2012: 667, 2011: 403, ... ]