Кратък фирмен профил

ЗМБГ АД - София


Контакти

София, 1619
ж.к. Карпузица, ул. Евлия Челеби 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200706452
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на други отпадъци
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Отстраняване на отпадъци и отпадъчни води и събиране и извозване на други отпадъци, чистота – сметосъбиране, разделно събиране на отпадъците, сметоизвозване, улично миене и метене, зимно поддържане, озеленяване, поддържане на депа, търговия с вторични суровини, преработка и оползотворяване на отпадъците, разработване на проекти в областта на екологията, почистване и поддръжка на паркове и градини, зелени площи и спортни площадки, озеленяване и залесяване, производство на компост и други органични почви, производство на различни продукти от синтетични материали, рециклиране на метали и метални отпадъци, рециклиране на суровини, общи строителни дейности, отдаване под наем на машини и съоръжения за строителни и разрушителни дейности, търговия с моторни превозни средства и машини, поддръжка и ремонт на моторни превозни средства и машини, търговия с резервни части и оборудване за моторни превозни средства и машини, търговия с горива, търговия със строителни материали, санитарни артикули и инсталационни материали, търговия с машини и съоръжения, търговия с текстил, облекло, обувки и кожени изделия, търговия с мебели и домакинско оборудване, търговия с цветя и растения, търговия с употребявани стоки, поемане на търговски представителства, общи услуги в областта на транспортната дейност, търговия и продажба на недвижима собственост, отдаване под наем на недвижима собственост, управление на недвижима собственост, отдаване под наем на моторни превозни средства, отдаване под наем на строителни и селскостопански машини и други инструменти, обща съветническа дейност по счетоводни, финансови и данъчни връпроси, дейности по пазарно проучване и връзки с обществеността, планиране, проектиране и съветническа дейност за строител и други технически проекти, обработка на отпадъчни води и продукти от пречистването на отпадъчни води, услуги по събиране и отстраняване на отпадъци, услуги по събиране и отстраняване на опасни отпадъци, услуги по депониране, изгаряне и други методи на отстраняване на твърди и течни отпадъци, обработка и рециклиране на безопасни отпадъци, други условия по обществена хигиена (миене, метене на улици), саниране на стари отпадъци и нерегулирани сметища, складова дейност, търговия на едро със суровини и шрот, строителство и експлоатация на съоръжения за обработка и преработка на твърди и течни отпадъци (включително сортиращи, разработващи и пречистващи съоръжения, съоръжения за производство на алтернативни горива, съоръжения за компостиране, химическо-физически съоръжения), търговска дейност – внос, износ консултантска дейност, представителство на търговски фирми в това число и чуждестранни юридически и физически лица /без процесуално/, всяка друга дейност незабранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
02.10.2019: Само "Заубермахер" кандидатства за зимна поддръжка на пътища...
16.11.2018: представяме на вниманието ви как фирми, свързани с Кирил...
06.04.2017: Фен клуб Сектор "Г" направи интерсено разкритие в своята...
18.01.2017: Фандъкова глоби фирмата, която извозва боклука на...
29.02.2016: София търси кой да чисти "Люлин" и "Младост" срещу 80...
25.02.2015: Четирима кандидати да поддържат пътищата в област...
09.06.2011: Австрийската компания за събиране на боклук "Заубермахер" се е...
05.10.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.07.2010: След градския транспорт и чистенето в столицата мина на летен...
14.07.2010: Пет фирми си разпределиха чистенето на София за следващите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 342 пъти
[2016: 427, 2015: 88, 2014: 69, 2013: 138, 2012: 318, 2011: 379, ... ]