Кратък фирмен профил

Експат капитал АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175192462
Капитал (лв.): 1 336 800
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Общи събрания: Последно - 21.03.2012 
Предмет на дейност: ружеството е холдинг с извършване на собствена търговска дейност. предметът на дейност на дружеството е: • придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; • придобиване, управление и продажба на облигации; • придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; • финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; • обслужване на дружества със специална инвестиционна цел и на други предприятия за колективно инвестиране; • консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупки на предприятия; • инвестиционни изследвания и финансови анализи; • търговско представителство и посредничество.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.01.2021: "Алтерко" стартира процес по листване на борсата във...
25.03.2020: Публичното предлагане на "Илевън кепитъл" е успешно с набраните...
16.09.2019: Разширяват се връзката на българският капиталов пазар със...
19.03.2019: И фондът на „Експат“ за Хърватия получи вноска за 2,9 млн....
05.10.2017: "Експат" иска да пусне още 6 фонда, следващи водещи борсови...
22.05.2017: Над 100 представители на повече от 80 международни инвестиционни...
13.04.2016: Експат Капитал работи по първия български борсово търгуван фонд...
25.08.2015: Доходността на някои финансови продукти в България може да се...
28.05.2014: БФБ-София и фондация "Атанас Буров" организират лятно училище за...
07.03.2014: "Евролийз" ще се финансира със заем от VTB Лизинговата компания...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 954 пъти
[2016: 480, 2015: 39, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 177, 2011: 67, ... ]