Кратък фирмен профил

ММ Солушънс ЕАД - София


Контакти

София, 1113
ул. Тинтява 15-17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200530709
Капитал (лв.): 119 053
 
 
 

Отрасъл: Други дейности по разработване на софтуер
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 22.05.2009 
Предмет на дейност: Разработка и трансфер на технологии; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на всякакъв вид стоки и изделия; комисионна, спедиционна, складова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, лизингова, хотелиерска, рекламна, импресарска, лицензионна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон.
 

03.04.2018: Китайската ThunderSoft приключи придобиването на "ММ Солушънс"...
09.02.2018: Китайско дружество придоби българска ИТ компания Китайската...
29.05.2009: ММ Солушънс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2009: ММ Солушънс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.03.2006: Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд - Първа...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 887 пъти
[2016: 264, 2015: 110, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 200, 2011: 67, ... ]