Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 864 544
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.08.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 46   стр.    
19.03.2021: Фирмите от групата "Стара планина холд" предвижда дивидент и за...
26.02.2021: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
29.01.2021: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
22.12.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
27.11.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
05.11.2020: Намаляват приходите, но и разходите, на "Емка" - Севлиево Като...
29.10.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
27.10.2020: ЕМКА изпраща силно лято, печалбата скача с 59% Севлиевският...
28.08.2020: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
12.08.2020: Акционерите на ИКХ одобриха дивидент от 7 стотинки на акция за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 738 пъти
[2016: 2 057, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]