Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 864 544
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 43   стр.    
23.12.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) На 19.12.2019 г....
23.12.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Уведомление по чл....
23.12.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) В Индустриален...
19.12.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Съветът на...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
29.11.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
26.11.2019: Във връзка с Решение на КФН № 1225-E от 21.11.2019 г. относно...
25.11.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
22.11.2019: На заседанието си на 21.11.2019 г. КФН реши: 1. Вписва...
15.11.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Уведомления от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 183 пъти
[2016: 1 502, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]