Кратък фирмен профил

Баумакс България ООД - София


Контакти

София, 1836
бул. Владимир Вазов 83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131313550
Капитал (лв.): 47 970 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно със стоки, за която не се изисква разрешение съгласно специални законови разпоредби, придобиване и управление на дялови участия в чуждестранни дружества, както и извършване на всякакви търговски сделки които имат за предмет предприемаческа дейност, с изключение на сделки свързани с кредитиране, отдаване под наем на индустриални стоки, шлосерска дейност, специализирана търговия на дребно, производство и внос на химически вещества и продукти, класифицирани като запалими, вредни за здравето, разяждащи, дразнещи, сенсибилизиращи, производство и внос на химични вещества и продукти, които са класифицирани като експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, токсични, канцерогенни, мутагени, токсични за репродукция, опасни за околната среда, както и продажба на химични вещества, които са класифицирани като високо токсични и токсични (след получаване на надлежно разрешение съгл. разпоредбите на българското законодателство).
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
06.06.2016: Търговски площи: Презареждане Много проекти, които бяха...
11.03.2016: "Баумакс" купува ритейл парка в Пловдив "Баумакс България"...
10.03.2016: Собственикът на HomeMax купува Ритейл парк Пловдив...
09.10.2015: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ отдаде под наем на HomeMax магазин в...
17.03.2015: Най-голямата верига за строителни материали и домашно...
09.02.2015: Последните пет години бяха мрачни за пазара на сливания и...
06.02.2015: Сделките на 2014 Оттеглянето на чуждите инвеститори продължи,...
27.01.2015: Близко до "Химимпорт" дружество става акционер в...
18.12.2014: Веригата магазини „Баумакс България” е продадена за 1 евро,...
18.12.2014: Веригата „Баумакс“ продадена за 1 евро Веригата „Баумакс...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 186 пъти
[2016: 893, 2015: 156, 2014: 89, 2013: 179, 2012: 448, 2011: 155, ... ]