Кратък фирмен профил

Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175431340
Капитал (лв.): 360 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Управляващо дружество
Предмет на дейност: управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги. управляващото дружество предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 2. предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
03.05.2018: На заседанието си на 02.05.2018 г. Комисията за финансов надзор...
12.04.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
10.04.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
19.02.2018: Оборотът с Expat SOFIX ETF във Франкфурт достигна общо 137 878...
14.02.2018: Днес стартира търговията с още 4 борсово търгувани фонда на...
07.02.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
07.02.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
07.02.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
07.02.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
19.01.2018: Българска фондова борса-София връчи годишните награди на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 296 пъти
[2016: 171, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 6, ... ]