Кратък фирмен профил

Електроенергиен системен оператор ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 201
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201304
Капитал (лв.): 131 576 547
 
 
 

Отрасъл: Пренос на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Единно оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на република българия, осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, експлоатация, поддръжка и надеждно функциониране на електропреносната мрежа, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности, и услуги в областта на енергетиката, транзит на електрическа енергия, организиране на пазар на електрическата енергия и други търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 49   стр.    
22.02.2021: Агенцията за публични предприятия и контрол публикува...
19.02.2021: „БМФ порт Бургас“ спечели фундаментално дело срещу „ЕР...
10.02.2021: Делът на ВЕЦ в енергийния баланс към 7 февруари тази година...
02.02.2021: Бум на производството на ток от водни централи в началото на...
15.01.2021: ЕСО подписва договор за доставка на ножица за 1 млн. Евро с...
07.01.2021: ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе 8% от тока в България през 2020...
05.01.2021: Производството на ток в България намалява с над 7% през 2020...
20.11.2020: Производството на електроенергия в България е спаднало с 8.35%...
13.11.2020: ЕСО планира умна енергийна мрежа за половин милиард Проект за...
04.11.2020: Производството на ток в България продължава да намалява...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 319 пъти
[2016: 1 822, 2015: 209, 2014: 156, 2013: 313, 2012: 851, 2011: 379, ... ]