Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
28.07.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) Елана Агрокредит АД-София...
28.07.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Елана Агрокредит АД-София...
27.07.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) На 23.07.2020 г. в ЕЛАНА...
22.07.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Уведомление по чл. 19, пар. 1...
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
19.06.2020: „Елана Агрокредит“ с 15% спад на финансираните сделки през май...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
01.06.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ АД е постъпил доклад по...
29.05.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) На проведено на 28.05.2020 г....
29.05.2020: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Уведомление за важни решения,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 000 пъти
[2016: 1 427, 2015: 175, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 341, ... ]