Кратък фирмен профил

Капман грийн енерджи фонд АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 8, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175433155
Капитал (лв.): 13 335 870
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия, управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансирания, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва, извършване на всяка друга дейност, за която няма забрана, установена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
26.06.2019: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) На проведено редовно...
23.05.2019: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ АД са постъпили...
21.05.2019: Капман грийн енерджи фонд АД - София свиква Годишно общо...
13.02.2019: "Капман грийн енерджи" ще строи соларен парк в бившият завод...
13.02.2019: "Капман грийн енерджи" ще строи соларен парк в бившият завод...
04.07.2018: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) На проведено ОСА от...
18.06.2018: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ-София АД са...
29.05.2018: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ-София АД са...
25.05.2017: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) На проведено ОСА от...
24.04.2017: Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София (C4P) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 496 пъти
[2016: 793, 2015: 185, 2014: 99, 2013: 199, 2012: 400, 2011: 295, ... ]