Кратък фирмен профил

Юнион Груп ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Плиска 13, ет.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148103674
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 15.06.2012 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 

01.10.2018: Голяма сделка в превозите - “Юнион Ивкони” и “Груп плюс” с нов...
18.03.2013: Само ПИБ поиска МКБ Юнионбанк Първа инвестиционна банка (ПИБ) е...
29.05.2012: Компанията "Юнион груп" е станала собственик на 97% от капитала...
09.07.2009: Юнион Груп АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 214 пъти
[2016: 80, 2015: 25, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 71, ... ]