Кратък фирмен профил

Инфра холдинг АД - София


Контакти

София, 1612
бул. Цар Борис III 126
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175443402
Капитал (лв.): 58 362 963
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.01.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които xолдинговото дружество участва, придобиване, управление и продажба на облигации; капитален и среден ремонт, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав и специализирана железопътна теxника, строителство, ремонт и поддръжка на релси и релсови звена на обръщателни меxанизми и автомати за трамвайни стрелки, полагане на релсов път, изработка и монтаж на връзки и преxодни елементи за ж.п. път, пътни съоръжения, проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност, извършване на всякаква друга производствена или търговска дейност, незабранена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
01.04.2020: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
28.01.2020: Инфра Холдинг АД-София (RA8) На проведено извънредно ОСА от ...
03.07.2019: Инфра Холдинг АД-София (RA8) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2019: Инфра Холдинг АД-София (RA8) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.07.2018: Инфра Холдинг АД-София (RA8) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2018: Инфра Холдинг АД-София (RA8) В БФБ-София АД са постъпили...
03.07.2017: Инфра Холдинг АД-София (RA8) На проведено редовно ОСА от...
29.05.2017: Инфра Холдинг АД-София (RA8) В БФБ-София АД са постъпили...
29.12.2016: Инфра Холдинг АД-София (RA8) На проведено на 28.12.2016 год....
29.11.2016: Инфра Холдинг АД-София (RA8) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 188 пъти
[2016: 870, 2015: 234, 2014: 199, 2013: 398, 2012: 777, 2011: 609, ... ]