Кратък фирмен профил

БДЖ-Товарни превози ЕООД - София


Контакти

София, 1080
ул. Иван Вазов 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175403856
Капитал (лв.): 23 250 870
 
 
 

Отрасъл: Железопътен транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Извършване на железопътни превози на товари на територията на страната, наемане на локомотивна тяга и вагони за извършване на железопътни превози на товари, поддръжка и ремонт на подвижен състав /локомотиви и вагони/, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
05.05.2022: БДЖ отчете увеличение на своите приходи Националният...
28.03.2022: БДЖ трупа по-големи загуби от пътници и товари Загубата на БДЖ...
11.03.2022: Транспортното министерство ще предоговори цените за товарни жп...
18.02.2022: Реформата в БДЖ тръгва без анализ "разходи и ползи" Реформата в...
07.02.2022: Дружествата на БДЖ ще бъдат слети в една национална компания От...
13.01.2022: Освободиха от длъжност трима от Съвета на директорите на БДЖ С...
30.06.2021: Отстранени са шефът на борда на БДЖ и изпълнителният...
03.06.2021: "БДЖ-Товарни превози" продава имоти в страната „БДЖ-Товарни...
12.03.2021: Холдингът БДЖ търси с конкурс нови шефове на дъщерните си...
31.08.2020: „БДЖ – Товарни превози“ е във фактически фалит „БДЖ – Товарни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 079 пъти
[2016: 1 466, 2015: 311, 2014: 303, 2013: 607, 2012: 1 134, 2011: 249, ... ]