Кратък фирмен профил

Енел Грийн Пауър България ЕАД - София


Контакти

София, 1303
пл. Позитано 2, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175443288
Капитал (лв.): 35 231 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Разработване, финансиране, изграждане и експлоатация на топлоелектрическа централа, захранвана с лигнитни въглища до комплекса Мини Марица Изток в района на Стара Загора; разработване на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници, предимно проекти за производство на електроенергия от вятър, както и от слънце, вода и биомаса; производство на електроенергия; получаване на всички необходими разрешителни, лицензи и осигуряване на финансиране от собствени и заемни средства с крайната цел – да се създадат всички необходими условия за осъществяване на гореописаните дейности, както и каквато и да е дейност, чието извършване не е забранено от законите на република българия. когато за извършването на горепосочените дейности се изисква лиценз или друго разрешително, такава дейност ще се извършва само след получаването на такъв лиценз или разрешително, освен ако приложимото право предвижда друго.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
25.01.2021: Базираната в Швейцария MET Group завършва придобиването на...
19.01.2021: "Витоша Венчър Партнърс“ направи първите си инвестиции в четири...
18.11.2020: "Енел Грийн Пауър България" продава бизнеса с вятърни...
17.01.2018: "АББ България" с нов изпълнителен директор Марсел ван дер Хук е...
23.04.2013: “Енел Грийн Пауър” продава вятърните си генератори в...
29.06.2012: Aвторитетното международно издание EMEA Finance присъди на...
13.09.2011: Новият собственик на ТЕЦ "Енел Марица изток 3" - американската...
16.03.2011: Италианската енергийна компания Enel ("Енел") ще продаде...
11.05.2010: Започна експлоатацията на втория си вятърен парк в България на...
06.10.2009: Започна експлоатацията на вятърен парк "Камен бряг" в община...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 841 пъти
[2016: 399, 2015: 33, 2014: 53, 2013: 107, 2012: 176, 2011: 54, ... ]