Кратък фирмен профил

Сирма Бизнес Консултинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175445129
Капитал (лв.): 2 539 768
 
 
 

Отрасъл: Други дейности по разработване на софтуер
Общи събрания: Последно - 06.06.2012 
Предмет на дейност: Осъществяване на търговия в република българия и в чужбина, доставка и внедряване на интегрирани софтуерни решения, системна интеграция на информационни системи, изграждане на връзки и интерфейси, проектиране, разработка и поддръжка на информационни системи, електронни регистри и технически решения, обмен на протоколи, данни и тяхната трансформация, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на системи за създаване на отчети, справки и информация необходима за управлението, изграждане и поддръжка на центрове за данни и сервизен център за оrасlе и flеx сuве с осигуряване на резервиране и предоставяне на резервираност на работещи системи, аутсорсинг на ит дейности, ит консултантски услуги и обучение, проектиране, анализи, консултантска дейност, разработване на програми и управление на проекти и за оrасlе и flеx сuве базирани продукти и системи, банкови системи консултации и обучение, всички те базирани на оrасlе с i-flеx, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
18.12.2018: Сирма Бизнес Консултинг сключи нов договор в Карибския Басейн В...
13.11.2018: "Сирма Груп" изпрати успешно трето тримесечие „Сирма Груп“...
04.04.2017: "Сирма" е в Топ 10 на доставчиците при мобилното...
31.01.2017: Сирма Груп Холдинг АД стартира процедура по регистрация на...
17.10.2016: Кои са най-добрите работодатели в технологичния...
13.10.2015: Българска компания иска да завладее САЩ Българска компания има...
22.05.2015: Банков проект на Карибите стартира българската технологична...
25.11.2013: Влак ли е ИТ индустрията или жичка? Ние като представители на...
31.05.2012: Започва работа по проект за е-управление за 18 млн....
28.05.2009: Сирма Бизнес Консултинг АД - София свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 366 пъти
[2016: 238, 2015: 29, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 3, ... ]