Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 15.06.2017  Предстоящо - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
21.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
21.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Публикуван в Търговския...
10.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На 08.05.2018 г. бе внесен...
09.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сливане на две дъщерни...
08.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
08.05.2018: "Сирма груп" търси близо 40 млн. лв. капитал от борсата...
04.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) В БФБ-София АД са постъпили...
03.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София ...
02.05.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
02.05.2018: Ръст на печалбата от 69% отчете "Сирма Груп" през 2017...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 400 пъти
[2016: 965, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]