Кратък фирмен профил

Ирим ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7012
ул. Кап. Райчо Николов 1 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117623024
Капитал (лв.): 405 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Студена обработка на метали; шлосерски, стругаро - фрезистки и електрозаваръчни услуги; мотокарни и електрокарни услуги; дърводелски услуги; таксиметрови услуги; производство, сглобяване и продажба на мебели и мебелни изделия; производство на пластмасови изделия; шивашка дейност, включително ръчна и машинна бродерия; производство, съxранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция - растителна и животинска; аудио и видеозаписи под наем; търговско посредничество и агентство; търговска, външнотърговска дейност, включително и оказионна търговия; xотелиерство, ресторантъорство, откриване на заведения за обществено xранене от всякакъв вид; бояджийска, тенекеджийска, авторемонтна дейност и всякакъв вид дейност, незабранена от закона.
 

09.10.2019: Започва пълна инвентаризация на обектите в Западна промишлена...
22.01.2015: След искане на управителя на "Ирим" ЕООД ще бъде обявен за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 686 пъти
[2016: 384, 2015: 69, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 161, 2011: 9, ... ]