Кратък фирмен профил

Теравойс ЕАД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни Връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200724639
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Телекомуникации, провайдерски услуги, реклама, внос и износ, производство и разпространение на софтуерни продукти, издателска дейност, консултантски услуги, външно и вътрешно търговска дейност във всички разрешени от закона форми и всички видове стоки, лизингова и информационна дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
03.07.2019: "Алтерко" предоговори условията за продажба на телеком бизнеса...
02.07.2019: „Алтерко“ прехвърля на LINK участието в пет свои дъщерни...
19.04.2019: LINK Mobility Group уведоми КЗК за сделката с дъщерните фирми на...
19.04.2019: Компанията "Линк Мобилити Груп" АС, Норвегия, е уведомила...
03.01.2019: Бордът на "Алтерко" одобри сделката с LINK Десет месеца след...
02.01.2019: Алтерко АД-София (A4L) На проведено извънредно ОСА от...
31.12.2018: Бордът на "Алтерко" одобри сделката с LINK Десет месеца след...
30.10.2018: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ АД са постъпили материали за...
05.04.2018: Печалбата на "Алтерко" нараства с 85% през 2017 г. Печалбата на...
08.03.2018: "Алтерко" отчете 84% ръст на нетната печалба през 2017 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 336 пъти
[2016: 236, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]