Кратък фирмен профил

Български пощи ЕАД - София


Контакти

София, 1700
ул. Акад.Стефан Младенов 1,бл.31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121396123
Капитал (лв.): 4 722 381
 
 
 

Отрасъл: Дейност на националната поща
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 14.10.2015 
Предмет на дейност: Изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа, предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги, парично-преводна и разплащателна дейност, отпечатване и разпространение на пощенски марки и документални книги под контрол, отпечатване на ценни книжа (съобразно лиценз, получен от МФ), разпространение на печатни издания, информационни услуги, представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, търговска, маркетингова, инженерингова и производствена дейност за пощенските съобщения, обмяна на валута и всякакви други дейности, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 70   стр.    
25.06.2019: Налагат ДДС върху основната услуга на частните...
24.06.2019: Няма да се закриват пощенски станции в малките населени места....
14.06.2019: Закриват половината от пощенските клонове Депутатите от...
27.05.2019: Ще върнат ли монопола на "Български пощи" с ДДС удар по частните...
17.05.2019: Пощенските услуги навлизат в ерата на електронната...
13.05.2019: Обикновените пощенски услуги, предлагани от частните куриерски...
04.04.2019: "Български пощи" ще получават компенсацията си авансово...
01.04.2019: Румънци са купили 67 хил. електронни винетки 67 хил....
21.03.2019: Правителството взе решение днес „Български пощи” ЕАД ще продадат...
07.02.2019: Български пощи ще продават част от имот, реши...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 414 пъти
[2016: 957, 2015: 540, 2014: 350, 2013: 701, 2012: 1 545, 2011: 1 268, ... ]