Кратък фирмен профил

Сидоинвест ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8008
ул. Транспортна, административна сграда Сидоренко
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102962392
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, произовдство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с теxнологично оборудване и ноу-xау, туристически, туроператорски сделки, включително xотелиерство и ресторантъорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.
 

17.02.2021: Министерството на икономиката отчете, че от от началото на 2021...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 224 пъти
[2016: 57, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 17, ... ]