Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
09.04.2021: Синтетика АД-София (SYN) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
06.04.2021: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ е постъпила информация от...
06.04.2021: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и...
01.04.2021: Синтетика АД-София (SYN) Синтетика АД-София публикува Годишен...
01.04.2021: Синтетика АД-София (SYN) Синтетика АД публикува уведомление по...
31.03.2021: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на плащане на...
31.03.2021: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на лихвено...
29.03.2021: Синтетика АД-София (SYN) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
29.03.2021: Синтетика АД-София (SYN) Уведомление по чл. 148б от...
23.03.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати