Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 04.07.2019 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
08.10.2019: Синтетика АД-София (0SYA) На основание чл. 75, ал. 2 във връзка...
08.10.2019: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ е постъпила информация от...
08.10.2019: Синтетика АД – София (0SYA) Във връзка с получено уведомление...
08.10.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
03.10.2019: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление за проямна в дялово...
02.10.2019: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на плащане на...
02.10.2019: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на лихвено...
17.09.2019: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
16.09.2019: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД публикува информация...
11.09.2019: IV. Преразглеждане на базата на BGTR30 Изваждат се следните...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати